2013-01-03

Ẩn dòng chữ Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom) (Blogger)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn dòng chữ Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom) hay Subscribe to: Posts (Atom) trên giao diện Blogspot.
1. Vào Trang tổng quan Blogger
2. Chọn Mẫu » Chỉnh sửa HTML
Xóa dòng chữ Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)
3. Bấm Ctrl+F để tìm đến:
]]></b:skin>
Chèn đoạn mã dưới đây vào ngay trước ]]></b:skin> vừa tìm được.
.feed-links{display:none !important;}
4. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành!
Chúc các bạn thành công!

Previous Post
First

Mình là Nhân, là 1 người yêu thích mã nguồn phpBB3. Những bài viết của mình thường xoay quanh chủ đề này.

Hãy comments để chúng ta cùng xây dựng bài viết.

Share
NỘI DUNG PHÙ HỢP