Ẩn dòng chữ Hiển thị các bài đăng có nhãn... (Blogger)

→ Bài Viết Đang Xem..
2013-01-04
Mặc định khi bạn bấm xem danh sách những bài viết theo 1 Nhãn (Labels) nào đó thì phía trên sẽ hiển thị dòng chữ "Hiển thị các bài đăng có nhãn ..." như hình ảnh minh họa bên dưới (Với ngôn ngữ tiếng Anh là: "Showing posts with label ...")
Ẩn dòng chữ hiển thị các bài đăng có nhãn
Nếu bạn thấy dòng thông báo này không cần thiết, bạn có thể ẩn đi bằng cách:
1. Vào Trang tổng quan Blogger
2. Chọn Mẫu » chọn Chỉnh sửa HTML
3. Chèn đoạn mã bên dưới vào ngay TRÊN ]]></b:skin>:
.status-msg-wrap{display:none;}
4. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành.
Có 0 bình luận cho bài viết "Ẩn dòng chữ Hiển thị các bài đăng có nhãn... (Blogger)"
Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Bình luận bài viết