2013-01-04

Ẩn dòng chữ Hiển thị các bài đăng có nhãn... (Blogger)

Mặc định khi bạn bấm xem danh sách những bài viết theo 1 Nhãn (Labels) nào đó thì phía trên sẽ hiển thị dòng chữ "Hiển thị các bài đăng có nhãn ..." như hình ảnh minh họa bên dưới (Với ngôn ngữ tiếng Anh là: "Showing posts with label ...")
Ẩn dòng chữ hiển thị các bài đăng có nhãn
Nếu bạn thấy dòng thông báo này không cần thiết, bạn có thể ẩn đi bằng cách:
1. Vào Trang tổng quan Blogger
2. Chọn Mẫu » chọn Chỉnh sửa HTML
3. Chèn đoạn mã bên dưới vào ngay TRÊN ]]></b:skin>:
.status-msg-wrap{display:none;}
4. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành.

Previous Post
Next Post

Mình là Nhân, là 1 người yêu thích mã nguồn phpBB3. Những bài viết của mình thường xoay quanh chủ đề này.

Hãy comments để chúng ta cùng xây dựng bài viết.

Share
NỘI DUNG PHÙ HỢP