Giới hạn số lượng bài viết khi xem theo Labels (Blogger)

→ Bài Viết Đang Xem..
2013-01-03
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chỉnh sửa 1 chút để các bạn có thể dễ dàng giới hạn số lượng bài viết hiển thị trên một trang khi xem bài viết theo Labels (Nhãn) trong Blogspot.
1. Vào Trang tổng quan Blogger
2. Bấm vào Mẫu » chọn Chỉnh sửa HTML
Giới hạn bài viết theo Labels
3. Bấm Ctrl+F để tìm:
expr:href='data:label.url'
Thay đổi tất cả đoạn mã tìm được ở trên thành:
expr:href='data:label.url + "?&max-results=10"'
Với 10 là số lượng bài viết hiển thị tối đa trên 1 trang. Bạn có thể thay đổi thành giá trị khác nếu muốn.
4. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành!
Có 0 bình luận cho bài viết "Giới hạn số lượng bài viết khi xem theo Labels (Blogger)"
Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Bình luận bài viết