2013-01-03

Giới hạn số lượng bài viết khi xem theo Labels (Blogger)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chỉnh sửa 1 chút để các bạn có thể dễ dàng giới hạn số lượng bài viết hiển thị trên một trang khi xem bài viết theo Labels (Nhãn) trong Blogspot.
1. Vào Trang tổng quan Blogger
2. Bấm vào Mẫu » chọn Chỉnh sửa HTML
Giới hạn bài viết theo Labels
3. Bấm Ctrl+F để tìm:
expr:href='data:label.url'
Thay đổi tất cả đoạn mã tìm được ở trên thành:
expr:href='data:label.url + "?&max-results=10"'
Với 10 là số lượng bài viết hiển thị tối đa trên 1 trang. Bạn có thể thay đổi thành giá trị khác nếu muốn.
4. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành!

Previous Post
Next Post

Mình là Nhân, là 1 người yêu thích mã nguồn phpBB3. Những bài viết của mình thường xoay quanh chủ đề này.

Hãy comments để chúng ta cùng xây dựng bài viết.

Share
NỘI DUNG PHÙ HỢP