Khắc phục: Blogger không hiển thị Avatar nhận xét

→ Bài Viết Đang Xem..
2013-05-30
Khi bạn sử dụng những Template Blogger theo phong cách cũ hồi trước, có thể hình đại diện (Avatar) của những người nhận xét bài viết sẽ không được hiển thị.
Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ giúp các bạn khắc phục lỗi trên 1 cách dễ dàng.
Hướng dẫn thêm Avatar cho phần nhận xét Blogger
Hướng dẫn:
1. Đăng nhập vào trang Tổng quan Blogger.
2. Chọn Mẫu, chọn tiếp Chỉnh sửa HTML.
3. Bấm Ctrl+F để tìm đến:
]]></b:skin>
Thêm đoạn mã CSS vào trước mã vừa tìm được:
.avatar-image-container{background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-FtpcDu0SVD8/T1modmlBtEI/AAAAAAAABRg/bcVg1J-pUog/no_avatar.jpg);width:35px;height:35px}
.avatar-image-container img{border:none}
4. Tiếp tục tìm đến mã:
<dl id='comments-block'>
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
5. Tiếp tục tìm đến mã:
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<div expr:class='data:comment.avatarContainerClass'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</div>
</b:if>
6. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành.
Có 0 bình luận cho bài viết "Khắc phục: Blogger không hiển thị Avatar nhận xét"
Sửa bài đăng
 
Di chuyển lên trên cùng

Bình luận bài viết