Thay thế nhanh 1 từ - Cụm từ trong Word

→ Bài Viết Đang Xem..
2013-06-05
Khi soạn thảo văn bản trên Word (hoặc Wordpad), bạn có thể sử dụng chức năng Replace để thay đổi hàng loạt 1 từ hay cụm từ nào đó sang từ - cụm từ khác nhanh chóng mà không phải tìm kiếm từng dòng để sửa.
Thay thế nhanh từ cụm từ trong Word

Chức năng Replace trong Word:

1. Tại trình soạn thảo Word đang làm việc, bấm Ctrl+H để mở cửa sổ Find and Replace.
2. Cửa sổ Find and Replace sẽ hiện ra như bên dưới:
Thay thế nhanh 1 từ - Cụm từ trong Word
Tại ô Find What: Bạn nhập Nhập từ - cụm từ mà bạn muốn thay thế.
Tại ô Replace With: Bạn nhập Nhập từ - cụm từ sẽ thay thế cho từ - cụm từ ở ô Find what.
3. Bấm Replace All để tiến hành thay thế và hoàn thành.
Có 0 bình luận cho bài viết "Thay thế nhanh 1 từ - Cụm từ trong Word"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng
     
    Di chuyển lên trên cùng

    Bình luận bài viết