Bật chế độ tự động lưu (AutoSave) văn bản Word 2003

→ Bài Viết Đang Xem..
2013-09-15
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn bật chế độ tự động lưu văn bản Word 2003 (AutoSave) sau một khoảng thời gian định trước.
Điều này thật sự hữu ích trong trường hợp bạn đang soạn thảo thì máy tính gặp sự cố bất chợt.
Tại cửa sổ chương trình Word đang làm việc, bạn bấm vào Tool (1) » Opitions (2), chọn tab Save (3).
AutoSave trong Word 2003

Chế độ tự động ghi lại trong Word 2003
Đánh dấu chọn vào mục Save AutoRecover info every (4) và chọn một khoảng thời gian để chương trình tự động lưu lại (đơn vị tính là Phút) (5).
Nhấn OK (6) để chương trình xác lập và thoát khỏi hộp thoại.
Có 0 bình luận cho bài viết "Bật chế độ tự động lưu (AutoSave) văn bản Word 2003"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng
     
    Di chuyển lên trên cùng

    Bình luận bài viết